En måned unnagjort – Fem igjen//One month down – Five more to go!

Før jeg starter mitt nye eventyr, vil jeg fortelle dere litt om hvordan det har vært:
1. Hjemlengsel vokser du ikke av deg.
2. Skolen er fantastisk.
3. Jeg fikk bevist min framgang i spansken min siste dag på skolen
4. Helgen
5. Nervøsitet
6. Kommenter gjerne på Facebook, Instagram under brukernavnet mitt: dina.mathisen eller her på bloggen om hva dere vil jeg skal skrive!

1) Siste gang jeg hadde en slik hjemlengsel tror jeg foreldrene mine husker: Jeg tror jeg var cirka ti år gammel. Jeg var på Vestlandet hos onkel og tante og søskenbarna mine (på pappas side). Etter noen dager fikk de telefoner til London om at måtte bli henta.
qDet har ikke alltid vært lett å være på andre siden av verden, følt meg alene og slitt med språket. De dagene jeg har tid til å tenke, tenker jeg på vennene mine, katta, mamma og pappa og på lillesøster som skal ha baby. Før jeg kommer hjem er jeg blitt tante til en liten gutt <3

2) CRLA (Costa Rica Learning Academy) er en av de beste skolene jeg har gått på! Hjelp har du 24/7 om du trenger å prate, eller om du vil ut av byen. Professorene er også kjempeflink og jeg har vært heldig med den jeg har hatt og lært det grunnleggende før frivillighets prosjektet mitt.

3) Den siste dagen fikk jeg virkelig prøvd meg i spansken før jobben. Jeg og professoren min drog til universitetet der oppgaven min var å huke tak i folk og snakke med dem. Slike spørsmål som hva de studerte, eller jobbet som om de likte skolen, hvor lenge de hadde studert. Jeg valgte å prate med dem alene og det er jeg så glad for! Hvis jeg hadde hatt professoren min med, vet jeg at jeg hadde gått i en felle: Han hadde stått for det meste av snakkingen og jeg hadde gjemt meg bak han. Jeg fikk brukt mine egne ord, egne setninger, kroppsspråk om nødvendig. Jeg trengte ikke engang å «jukse» ved å bruke google oversetter med dårlig nettverk.

Jeg fikk bevist for meg selv at jeg har lært noe. Jeg har blitt bedre! Selv om jeg ikke forstår lange setninger ennå, vet jeg at det blir bedre!

4. Lørdagen ble tilbrakt i en by som heter Jaco. Stranden der er fantastisk. Men her kommer det en fakta om Dina: Hun liker bedre basseng enn strender. Hun føler meg tryggere. Nært stranden cirka femti meter var det et lite hotell med basseng hun fikk være på!
Søndagen var jeg i San Josè sentrum. Et museum rett ved national teateret. Det var et museum om gull, steinalderen og hvilke personer og dyr som er på de fargerike sedlene her i Costa Rica.

5. Til slutt vil jeg skryte litt av meg selv! Jeg er her. Jeg valgte dette. Det er et eventyr fra ende til annen, men det er også kjempeskummelt! På torsdagen forrige uke da jeg fikk diplomet møtte jeg en fyr som akkurat hadde startet. Han så på meg at jeg var nervøs. Han sa at jeg ikke hadde følelsen av nervøsitet, men heller følelsen av å være modig. På mandag er jeg ute på ukjent grunn igjen. Nå som jeg endelig hadde funnet meg til rette og fått slappet av, blir jeg kastet ut i det som kjennes som et annet univers! Jeg synes jeg er tøff! Språket jeg skal bruke er selvfølgelig spansk. Det er nå det begynner!

//

One month down – Five more to go!
Before I start my new adventure I want to tell you about how it`s been:
1) Homesickness does not get better with age.
2) The school is amazing !
3) I got to prove my progress in my Spanish my last day at school.
4) The weekend
5) I`m nervous
6) Feel free to comment on facebook, Instagram or on my blog if there`s anything you want me to write about!

1) The last time I`ve been homesick like this I think my parents can remember:
I think I was about ten years old. I was on holiday west in Norway to visit my aunt and uncle and my cousins. (My dad`s side of the family) After a few days they got a phone call from me when they were in London at their holiday that they had to pick me up.
It has not always been easy to be at the other side of the world. It has been days that`ve felt loneliness, struggling with the language. The days I`ve had time to think I think about my friends, my cat, my mom and dad, and my little sister who is having a baby. Before I get back to Norway I will be an aunt for a little boy <3

2) CRLA (Costa Rica Learning Academy) is one of the best schools I`ve ever been to! You have help 24/7. They are there for you if you need to talk, or if you want to get out of the city. The professors are also very nice. I`ve been lucky with the professor I got and I`ve learned the basics before my volunteer project.

3) The last day at the school I got to really try my Spanish before my work. Me and my professor went to the university. My task was to “grab” some people and to talk Spanish to them. Questions as what their were studying or worked as, if they liked the school, for how long the where studying. I chose to talk to them myself and I`m so glad I did! I`ve had my professor there, I know I would walk into a trap: I would have done the talking and I would been hiding behind him. I got to use my own words, own sentences, my body language if necessary. I didn`t even had to “cheat” to use a google translator with a bad wifi.

4. The weekend
The Saturday I spent in a city outside San Jose. A city called «Jaco». The beach is amazing. But here is a fact about Dina:
She likes the pools better than beaches. She feel more safe.
Close to the beach it was a little hotel which had a pool she were allowed to stay!
Saturday I went to sentrum of San Jose. A museum next to the national theatre. It was about gold, and “The stone age” and which persons and animals who is on the money bills here in Costa Rica.

5)
I want to give myself “a pat on the back” I chose this. It`s an adventure indeed, but it`s also scary as HELL!

At Thursday last week when I got my diploma I met a guy. He could tell I was nervous. He didn`t called it nervousness. I told me as I was brave.
On Monday I`m at an unknown path again. I finally got settled, to relax a bit and then I`m trown out in which seems as a different universe! I think I`m brave. The language I`ll be using is of course Spanish. It`s starting now. Wish me luck!

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.